การสุ่มตรวจปัสสาวะบุคลากรเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ครั้งที่ 2...

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจั […]

การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี...

การปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ […]

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2...

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ […]

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางลีลามาประดิษฐาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬ...

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 พระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสว […]

การลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินโรงเรียนร่วมพัฒนา ...

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อ […]

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล...

วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายเธียรชัย อัจฉริย […]