การสุ่มตรวจปัสสาวะบุคลากรเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ครั้งที่ 2...

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจั […]

การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี...

การปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ […]

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2...

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ […]