ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือราชการ ศธจ.กส.

แบบขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ (ปรับปรุงเมื่อ 7 พ.ค. 2561)
แบบขออนุมัติไปราชการ (ปรับปรุงเมื่อ 7 พ.ค. 2561)
แบบรายงานเดินทาง มีแบบขวาง (ปรับปรุงเมื่อ 7 พ.ค. 2561)
ใบสำคัญรับเงิน (ปรับปรุงเมื่อ 7 พ.ค. 2561)
ฟอร์มบันทึกข้อความ
ฟอร์มคำสั่ง
ฟอร์มหนังสือส่ง
ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
ใบลาพักผ่อน
ใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร


Download แบบฟอร์มต่างๆ

ใบสมัคร 38 ค (2)
แบบรายงานสถานการณ์หน่วยงาน/สถานศึกษาประสบอุทกภัย จังหวัด


Download อื่นๆ

เนื้อเพลงใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ (PDF)
เพลงใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ (MP3)
เพลงใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ (MP4)

นโยบายการตรวจ 12 นโยบาย


 

1561total visits,5visits today