ประกาศ บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างเพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขั...

  @@Download@@ >>  หนังสือรายงานตัว <<

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท...

ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรร […]

การประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของหน่วยงานทางการศึกษาใ...

เมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายภัทรวรรธน์ […]

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ...

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัทรวรรธน์ นิลแก […]