การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท...

ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรร […]

การประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของหน่วยงานทางการศึกษาใ...

เมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายภัทรวรรธน์ […]

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ...

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัทรวรรธน์ นิลแก […]

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม...

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รอง […]

การสุ่มตรวจปัสสาวะบุคลากรเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ครั้งที่ 2...

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจั […]