ประกาศ บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างเพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขั...

  @@Download@@ >>  หนังสือรายงานตัว <<

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ...

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัทรวรรธน์ นิลแก […]

การสุ่มตรวจปัสสาวะบุคลากรเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ครั้งที่ 2...

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจั […]

การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี...

การปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ […]

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2...

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ […]

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางลีลามาประดิษฐาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬ...

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 พระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสว […]