การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล...

วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายเธียรชัย อัจฉริย […]

การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง...

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายกิตติพศ พลพิลา […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. ภาค ข. และผู้มีสิทธิสอบภ […]

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู...

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายกิตติพศ พลพิลา […]

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู...

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายเธียรชัย อัจฉริ […]