รายงานผลผู้สมัคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2...

อ่านเพิ่มเติมแบบรายงานการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกพะย […]

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561...

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัด […]

การประชุม VDO Conference ส่งสัญญาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษ...

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายกิตติพศ พลพิลา […]

การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและการตรวจเยี่ยม (พลโท โกศล ประทุมชาติ)...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. พลโท โกศล ประทุมชา […]

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น . สำนักงานศึกษาธิกา […]