การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง...

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายกิตติพศ พลพิลา […]

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู...

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายเธียรชัย อัจฉริ […]

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561...

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัด […]

การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและการตรวจเยี่ยม (พลโท โกศล ประทุมชาติ)...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. พลโท โกศล ประทุมชา […]

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น . สำนักงานศึกษาธิกา […]

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกบรรจุรายงานตัวครูผู้ช่วยและปฐม...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกบรรจุ รายงานตัว […]