โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2...

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ […]

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางลีลามาประดิษฐาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬ...

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 พระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสว […]

การลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินโรงเรียนร่วมพัฒนา ...

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อ […]