สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ https://www.ksed.go.th/office KSED.go.th Tue, 29 Sep 2020 07:42:34 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.2 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 https://www.ksed.go.th/office/6915 https://www.ksed.go.th/office/6915#respond Tue, 29 Sep 2020 07:42:32 +0000 https://www.ksed.go.th/office/?p=6915 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563ดาวน์โหลด ]]> https://www.ksed.go.th/office/6915/feed 0 พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา https://www.ksed.go.th/office/6912 https://www.ksed.go.th/office/6912#respond Sat, 26 Sep 2020 01:01:16 +0000 https://www.ksed.go.th/office/?p=6912

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์…

โพสต์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2020
]]>
https://www.ksed.go.th/office/6912/feed 0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ปี พ.ศ. 2563 https://www.ksed.go.th/office/6906 https://www.ksed.go.th/office/6906#respond Thu, 24 Sep 2020 06:44:22 +0000 https://www.ksed.go.th/office/?p=6906 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1)ดาวน์โหลด ]]> https://www.ksed.go.th/office/6906/feed 0 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจําปี 2563 https://www.ksed.go.th/office/6902 https://www.ksed.go.th/office/6902#respond Thu, 24 Sep 2020 05:50:15 +0000 https://www.ksed.go.th/office/?p=6902

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์…

โพสต์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันพุธที่ 23 กันยายน 2020
]]>
https://www.ksed.go.th/office/6902/feed 0
การออกตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) https://www.ksed.go.th/office/6899 https://www.ksed.go.th/office/6899#respond Thu, 24 Sep 2020 04:21:06 +0000 https://www.ksed.go.th/office/?p=6899

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์…

โพสต์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันพุธที่ 23 กันยายน 2020
]]>
https://www.ksed.go.th/office/6899/feed 0
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจําปี 2563 https://www.ksed.go.th/office/6896 https://www.ksed.go.th/office/6896#respond Wed, 23 Sep 2020 04:47:29 +0000 https://www.ksed.go.th/office/?p=6896

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์…

โพสต์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2020
]]>
https://www.ksed.go.th/office/6896/feed 0
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 https://www.ksed.go.th/office/6887 https://www.ksed.go.th/office/6887#respond Mon, 21 Sep 2020 08:33:31 +0000 https://www.ksed.go.th/office/?p=6887
]]>
https://www.ksed.go.th/office/6887/feed 0
การดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ภาค ค. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 https://www.ksed.go.th/office/6884 https://www.ksed.go.th/office/6884#respond Sat, 19 Sep 2020 04:26:38 +0000 https://www.ksed.go.th/office/?p=6884

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์…

โพสต์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020
]]>
https://www.ksed.go.th/office/6884/feed 0
การสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ https://www.ksed.go.th/office/6880 https://www.ksed.go.th/office/6880#respond Fri, 18 Sep 2020 07:32:21 +0000 https://www.ksed.go.th/office/?p=6880

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "…

โพสต์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2020
]]>
https://www.ksed.go.th/office/6880/feed 0
ผู้เข้าสอบ ภาค ค.ฯ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 https://www.ksed.go.th/office/6878 https://www.ksed.go.th/office/6878#respond Thu, 17 Sep 2020 08:14:50 +0000 https://www.ksed.go.th/office/?p=6878           ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ลงวันที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2563  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาค ก และ ภาค ข  มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563   ซึ่งได้กำหนดวันสอบ ภาค ค ในวันเสาร์ ที่  19  กันยายน 2563     เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  สนามสอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย นั้น

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเรียนว่า  ในการสอบ ภาค ค องค์ประกอบข้อ 3  ความสามารถด้านการสอน นั้น คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ  ได้จัดเตรียมโทรทัศน์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ไว้ให้ผู้เข้าสอบเพื่อใช้ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินต่อไป

          ทั้งนี้ หากผู้เข้าสอบประสงค์จะใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก  ผู้เข้าสอบต้องจัดอุปกรณ์ดังกล่าวมาเชื่อมต่อเอง

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

]]>
https://www.ksed.go.th/office/6878/feed 0